Basic Synmax Vinyl Hybrid Medical Exam Gloves - Case of 1,000